SKRIFTLIG FRÅGA E-1219/01 från Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) till kommissionen. Överfart över Havel - genomkorsning av ett särskilt bevarandeområde.