Kommissionens förordning (EEG) nr 1609/88 av den 9 juni 1988 om fastställande av tidsfristen för inlagring av smör som säljs i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3143/85 och (EG) nr 2571/97