Mål T-190/15: Talan väckt den 16 april 2015 – Intervog mot harmoniseringsbyrån (meet me)