Förslag till rådets förordning om ingående av ett protokoll om fastställande för perioden 3 december 2001-2 december 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske utanför Gabons kust (KOM(2001) 765 slutlig - 2001/0301(CNS)) PROPCELEX