Kommissionens förordning (EG) nr 1733/2002 av den 30 september 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd