Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3295 - Atos Origin/Sema Group) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)