Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag (Text av betydelse för EES)