PROPCELEX Ändrat förslag till rådets beslut om inrättandet av ett europeiskt rättsligt nätverk inom privaträtten (KOM(2001) 234 slutlig - 2000/0240(CNS))