Kommissionens förordning (EG) nr 297/2003 av den 17 februari 2003 om tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för nötkött med ursprung i Chile