Kommissionens förordning (EG) nr 2391/2002 av den 30 december 2002 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin