Skriftlig fråga E-0120/06 från Kader Arif (PSE) till rådet. Slutsatser från konferensen om tio år med Barcelonaprocessen