Mål C-271/02: Talan mot Konungariket Sverige väckt den 24 juli 2002 av Europeiska gemenskapernas kommission