SKRIFTLIG FRÅGA P-3657/03 från Giovanni Procacci (ELDR) till kommissionen. Lager för kärnavfall.