Регламент (ЕС) 2016/1666 на Комисията от 13 септември 2016 година за забрана на риболова на морски лисици във води на Съюза от зони VIII и IX от страна на плавателни съдове под флага на Белгия C/2016/5919