Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av protokollet om stadgan för domstolen (6282/2003 - C5-0056/2003 - 2003/0804(CNS))