SKRIFTLIG FRÅGA E-1106/02 från Christopher Huhne (ELDR) till kommissionen. Export av varor och tjänster.