Kommissionens beslut av den 04/02/2000 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.1797 - SAAB/CELSIUS) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)