Mål C-410/99: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Kantonrechter Groningen av den 19 oktober 1999 i målet mellan Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen och Bolag för offentlig rätt Challenger Trading Company LTD