Mål C-404/03: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Tribunal de grande instance du Mans av den 8 september 2003 i brottmålet mot Olivier Dupuy