SKRIFTLIG FRÅGA P-3214/00 från Enrique Barón Crespo (PSE) till rådet. Samarbete mellan EU och FN om krishantering och förebyggande av konflikter.