Решение на Комисията от 17 април 2020 година относно даване на указания на централния администратор на Дневника на Европейския съюз за трансакциите да въведе промени в националните таблици за разпределяне на Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Латвия, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство в Дневника на Европейския съюз за трансакциите 2020/C 207/01