SKRIFTLIG FRÅGA E-2014/03 från Robert Goebbels (PSE) till kommissionen. Snedvridningar av konkurrensen i fråga om koldioxidutsläpp.