Resolution från EKSG:s rådgivande kommitté om genomförandet av rådets resolutioner av den 20 juli 1998 och 21 juni 1999