Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2165 - Gruner + Jahr/Publigroupe/G + J Medien) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)