Mål T-273/03: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 1 augusti 2003 av Merck Sharp & Dohme Limited och åtta andra bolag