Kommissionens förordning (EG) nr 2721/2000 av den 13 december 2000 om ändring och rättelse av förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem