Kommissionens förordning (EG) nr 1052/2001 av den 31 maj 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker