Förslagsinfordran till "Gränsöverskridande initiativ för lokala och regionala myndigheter i de regioner i EU som gränsar till kandidatländerna" Utlyst av Europeiska kommissionen