Förslag till rådets förordning om åtgärder under 2002 för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VII a) (KOM(2001) 699 slutlig - 2001/0279(CNS)) (Text av betydelse för EES) PROPCELEX