Mål T-328/19: Tribunalens dom av den 8 juli 2020 – Scorify mot EUIPO – Scor (SCORIFY) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket SCORIFY – Äldre EU-ordmärket SCOR – Relativt registeringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)