/* */

Kommissionens beslut av den 06/10/2000 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.2096 - BAYER / DEUTSCHE TELEKOM / INFRASERV / JV) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den tyska texten är giltig)