kommissionen mot Spanien Förslag till avgörande av generaladvokat Mischo föredraget den 12 juni 2003. # Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien. # Fördragsbrott - Domstolens dom med fastställelse av fördragsbrott - Underlåtenhet att följa domen - Artikel 228 EG - Penningsanktioner - Löpande vite - Kvaliteten på badvatten - Direktiv 76/160/EEG . # Mål C-278/01. TITJUR