Mål T-126/01: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 8 juni 2001 av S.A Eduardo Vieira