SKRIFTLIG FRÅGA P-1328/01 från Georg Jarzembowski (PPE-DE) till kommissionen. Förslag till en effektiv flygledningstjänst och dispyten om Gibraltar.