SKRIFTLIG FRÅGA E-0844/03 från Herbert Bösch (PSE) till kommissionen. Avtal med företagskonsulter.