Mål T-751/17: Tribunalens dom av den 14 maj 2019 — Commune de Fessenheim m.fl. mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Skrivelse från kommissionen till de franska myndigheterna angående protokollet om ersättning till EDF-koncernen mot bakgrund av återkallelsen av tillståndet att driva Fessenheims kärnkraftverk — Tillgång nekas — Undantag avseende skyddet för tredje parts affärsintressen — Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner — Generell presumtion om sekretess — Övervägande allmänintresse)