Asia C-161/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.4.2020 – Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2009/147/EY – Luonnonvaraisten lintujen suojelu – Lintulajin lehtokurppa (Scolopax rusticola) urosyksilöiden kevätpyyntiluvat Ala-Itävallan osavaltiossa (Itävalta) – 7 artiklan 4 kohta ja 9 artiklan 1 kohdan c alakohta – Muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen – Pienten määrien käsite)