Media II - Utveckling och distribution (1996-2000) - Media - Åtgärd för uppmuntran av utveckling och distribution av europeiska audiovisuella verk - Ansökningsomgång 61/2000 - Åtgärder för stöd till audiovisuella festivaler som genomförs inom partnerskap