Domstolens dom den 20 september 2001.#Courage Ltd mot Bernard Crehan och Bernard Crehan mot Courage Ltd m.fl..#Begäran om förhandsavgörande: Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) - Förenade kungariket.#Artikel 85 i EG-fördraget (nu artikel 81 EG) - Exklusivt inköpsavtal för öl - Hyra av serveringsställe - Konkurrensbegränsande samverkan - Rätt till skadestånd av en part i avtalet.#Mål C-453/99. Domstolens dom den 20 september 2001.