Kommissionens förordning (EG) nr 2100/2002 av den 28 november 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker