Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om rationalisering av den årliga samordningen av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken (2002/2215(INI))