SKRIFTLIG FRÅGA E-3721/02 från Fernando Fernández Martín (PPE-DE) till kommissionen. Trinidad och Tobago.