Mål C-265/02: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili av den 11 april 2002 i målet mellan Frahuil SA och Assitalia SpA