Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2793 - DMT/EPC/Saar Montan) (Text av betydelse för EES)