Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om gemenskapsåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest"