2003/617/EG: Beslut nr 1/2003 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 23 augusti 2003 om inrättande av underkommittéer till associeringskommittén och en arbetsgrupp för sociala frågor