Mål C-497/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Zaragoza (Spanien) den 26 juni 2019 – Ibercaja Banco, S.A. mot SO och TP