SKRIFTLIG FRÅGA E-2414/03 från Peter Skinner (PSE) till kommissionen. Tillämpning av internationella redovisningsstandarder på bolag som inte är registrerade inom EU.