SKRIFTLIG FRÅGA E-2699/01 från Mario Mauro (PPE-DE) till kommissionen. Finansiering vid generaldirektoratet för informationssamhället.