Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Portugals initiativ inför antagandet av rådets akt om utarbetandet på grundval av artikel 43.1 i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) av ett protokoll om ändring av artikel 2 och av bilagan till konventionen (9426/2000 – C5-0359/2000 — 2000/0809(CNS))